Regulamin serwisu kudowazdroj.net

I. Wstęp

Niniejszy Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania i funkcjonowania serwisu kudowazdroj.pl. Dokument ten ma charakter porozumienia pomiędzy administratorem i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami oraz Zleceniodawcami. Odwiedzając nasz Serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu.

Data aktualizacji regulaminu; 11 luty 2010.

II. Definicje

Użytkownik - osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Serwisu kudowazdroj.pl i korzysta z jego zasobów. Każdy użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu korzystając z Serwisu.

Zleceniodawca - Użytkownik który podpisał umowe na wybrane przez siebie usługi.

Administrator - właściciel serwisu kudowazdroj.pl, świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu

Regulamin - dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników, Administratora, Zleceniodawców oraz usługi stanowiące integralną część dokumentu.

III. Postanowienia ogólne

1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. Działanie wpływające na destabilizacje mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

2. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na sprzęt komputerowy, łącza, oprogramowanie, lub inny mechanizm przetwarzający. Nie ponosi również odpowiedzialności za utratę danych lub inne szkody.

3. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż wynika to z jego charakteru, a w szczególności niedozwolone jest:
a. rozsyłanie spamu;
b. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, Użytkowników, Administratora lub osób trzecich;
c. działanie powodujące zakłucenia w działaniu serwsiu;

IV. Przekierowanie

§ 1.

1. Administrator udostępni Zleceniodawcy reklamę w formie odnośnika na serwisie www, w menu główym odpowieniej kategorii do STRONY WWW Zleceniodawcy.

2. W cenie pakietu Administrator zobowiązuje się utrzymać ODNOŚNIK na okres czasu ustalony w umowie.

3. Administrator zobowiązuje się do utrzymania serwisu kudowazdroj.net tak by przekierowanie w formie odnośnika do STRONY WWW Zleceniodawcy (vide § 1 pkt 1) było aktywne na czas zawarcia umowy.

4. Administrator zobowiązuje się uruchomić usługę w ciągu 14 dni od daty ustalonej na umowowie.

§ 2.

1. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonywać płatności przelewem na konto:

Bank BZW BK 56 1090 2327 0000 0001 0635 9887 w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 14 dni (czternaście dni) usługa ODNOŚNIKA zostanie zablokowana. Usługa zostanie odblokowana po wpłynięciu płatności na wyżej wymienione konto.

3. Zleceniodawca upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.V. Przekierowanie oraz profil

§ 1.

1. Administrator udostępni reklamę na serwisie www.kudowazdroj.net w formie strony infomracyjnej. W skład usługi strony infomracjynej wchodzą:
a. wydzielona przestrzeń dyskowa, maksymalnie 7 zdjęć, jednak nie więcej jak 4MB;
b. treść w formie tekstu, nie więcej jak 5000 znaków;
c. opcje dodawania komentarzy w formie tekstowej pod ofertą Zleceniodawcy ( z możliwością zażyczenia sobie usunięcia tejże opcji );
d. na życzenie klienta na STRONIE INFORMACYJNEJ darmowa mapa google;

2. Administrator udostępni Zleceniodawcy reklamę w formie odnośnika na serwisie www, w menu główym odpowieniej kategorii do strony informacyjnej (vide § 1 pkt 1).

3. Administrator zobowiązuje się utrzymać ODNOŚNIK oraz STRONĘ INFORMACYJNĄ na okres czasu ustalony w umowie.

3. Administrator zobowiązuje się do utrzymania serwisu kudowazdroj.net tak by przekierowanie w formie odnośnika do strony informacyjnej, oraz sama strona informacyjna były aktywne na czas zawarcia umowy.

4. Administrator zobowiązuje się uruchomić usługę w ciągu 14 dni od daty ustalonej na umowowie.

5. Administrator zobowiązuje się do obsługi technicznej STRONY INFORMACYJNEJ (vide § 1 pkt 1) w zakresie utrzymania serwera www, jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści przez Zleceniodawcę, w wyniku błędnego działania strony www niewynikłej z winy Administratora.

6. Administrator zobowiązuje się do aktualizacji strony informacyjnej w czasie nie dłuższym niż 72 godziny (z wyłączeniem sobót i niedziel) od momentu otrzymania materiałów ku temu niezbędnych w formie elektronicznej od Zleceniodawcy.

7. Materiały o których wyżej mowa, przekazywane będą pocztą elektroniczną na adres internetowy Administratora (info@kudowazdroj.net).

8. W przypadku materiałów wymagających opracowania graficznego, bądź skanowania czas wydłuża się do 7 dni roboczych.

§ 2.

1. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonywać płatności przelewem na konto:
Bank BZW BK 56 1090 2327 0000 0001 0635 9887 w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 14 dni (czternaście dni) usługa ODNOŚNIKA zostanie zablokowana. Usługa zostanie odblokowana po wpłynięciu płatności na wyżej wymienione konto.

3. Zleceniodawca upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

IV. Banner A,B,C

§ 1.

1. Administrator udostępni Zleceniodawcy reklamę w formie banneru który będzie odnośnikiem na serwisie www.

2. W cenie pakietu Administrator zobowiązuje się utrzymać BANNER na okres czasu ustalony w umowie.

3. Administrator zobowiązuje się do utrzymania serwisu kudowazdroj.net tak by przekierowanie w formie odnośnika do STRONY WWW Zleceniodawcy (vide § 1 pkt 1) było aktywne na czas zawarcia umowy.

4. Administrator zobowiązuje się uruchomić usługę w ciągu 14 dni od daty ustalonej na umowowie.

§ 2.

1. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonywać płatności przelewem na konto:

Bank BZW BK 56 1090 2327 0000 0001 0635 9887 w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 14 dni (czternaście dni) usługa ODNOŚNIKA zostanie zablokowana. Usługa zostanie odblokowana po wpłynięciu płatności na wyżej wymienione konto.

3. Zleceniodawca upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność informacji zamieszczanych w Serwisie oraz autentyczność fotografii.

2. Administrator ma prawo do wyłączenia Serwisu w celu jego modernizacji, konserwacji, zmian, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników i Zleceniobiorców.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie informacji i fotografii zawartych w Serwisie przez osoby trzecie.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, bez informowania o tym użytkowników, jednak o każdej zmianie regulaminu świadczyć będzie data umieszczona we wstępie do Regulaminu.


Copyright (C) 2008 www.mywebs.pl dla portalu www.kudowazdroj.net
O nas | Regulamin | Reklama | Noclegi Kudowa Zdrój | Kontakt